SZ KST

Kontakt

Sekcia značenia KST

Počet záznamov: 8
Meno Funkcia Adresa E-mail Telefón
Eva Škutová predsedkyňa Bystrický rad 51, 960 01 Zvolen eskutova@gmail.com 0905 804822
Ján Michalec podpredseda Kaštielska 4, 821 05 Bratislava michalec.jan.sz.kst@gmail.com 0917 932704
Tomáš Balogh člen Mraziarenská 270/5, 821 08 Bratislava tomas1.balogh@gmail.com 0903 791305
Vladimír Chrapčiak člen Poštová 45, 917 01 Trnava vladochrap@post.sk 033 5445808
Miloslav Kubla člen Ondavská 10, 821 08 Bratislava kubla.miloslav@gmail.com 0903 151609
Ján Puncochář člen Blagoevova 10, 851 04 Bratislava j.puncochar@gmail.com 0905 327812
Milan Stuchlý člen Hurbanova 20/51, 036 01 Martin stuchlymi@gmail.com 0944 389601
Libor Tomašec člen Borová 3295/36, 010 07 Žilina libor.tomasec@gmail.com 0918 903992
záložka