SZ KST

Aktuality

20.06.2020 Upozornenie

Značkársky systém bol presťahovaný na nový webhosting. Adresa sz.kst.sk zostala nezmenená.

02.06.2020 Upozornenie

V noci z 20.6.2020 na 21.6.2020 dôjde k migrácii domény sz.kst.sk na iný webhosting. Systém na starom hostingu bude v tom čase odpojený, a bude spustený iba na novom hostingu. Kým sa zmenia DNS záznamy (resp. zaktualizuje sa cache), bude značkársky systém nedostupný. Toto môže trvať aj niekoľko hodín, a treba iba počkať na zaktualizovanie záznamov. Adresa systému sz.kst.sk zostáva po celý čas nezmenená.

10.12.2019 Aktualizácia

21.09.2019 Aktualizácia

26.11.2018 Aktualizácia

20.11.2018 Aktualizácia

02.11.2018 Aktualizácia

24.10.2018 Aktualizácia

12.10.2018 Aktualizácia

20.04.2018 Aktualizácia

07.04.2018 Aktualizácia

25.03.2018 Aktualizácia

20.03.2018 Aktualizácia

05.01.2018 Aktualizácia

05.12.2017 Aktualizácia

27.11.2017 Aktualizácia

24.10.2017 Aktualizácia

11.10.2017 Aktualizácia

17.06.2017 Upozornenie

Z dôvodu kompatibility s existujúcimi tlačivami SZ KST, boli v tabuľkách v zobrazení TIM-u a TZT, navzájom medzi sebou vymenené stĺpce zobrazujúce údaje pre smer A a pre smer B.
V zobrazení TIM-u sa to týka zobrazenia orientácie smerovky, a v zobrazení TZT sa to týka zobrazenia dôležitosti TIM-u, a času chôdze.

27.04.2017 Aktualizácia

24.04.2017 Aktualizácia

10.04.2017 Upozornenie

Úsekové TZT boli zlúčené do jednej TZT, a taktiež boli vykonané požadované úpravy systému (zobrazenie úsekov na ktorých sa nachádza TIM, vyhľadávanie TZT a výsledky vyhľadávania, zobrazenie úsekov TZT a editačný formulár, bola doplnená kontrola pravdepodobných duplicít pre TIP-y objednané ešte pred zlúčením úsekových TZT, ...).

03.04.2017 Upozornenie

V noci z nedele 9.4.2017 na pondelok 10.4.2017 dôjde k zlúčeniu úsekových TZT.
Úsekové TZT (napr 0701a, 0701b, ...) budú zlúčené do jednej TZT (napr. 0701), a taktiež budú vykonané s tým súvisiace úpravy systému.

06.02.2017 Aktualizácia

28.01.2017 Aktualizácia

03.12.2016 Aktualizácia

26.10.2016 Aktualizácia

01.10.2016 Upozornenie

Značkársky systém bol presťahovaný na server KST.

21.09.2016 Upozornenie

V noci z 30.9.2016 na 1.10.2016 dôjde k migrácii systému na server KST. V tomto čase bude systém krátkodobo nedostupný.

10.08.2016 Aktualizácia

26.05.2016 Aktualizácia

21.03.2016 Aktualizácia

12.03.2016 Aktualizácia

08.03.2016 Aktualizácia

07.03.2016 Aktualizácia

13.02.2016 Aktualizácia

06.02.2016 Aktualizácia

25.01.2016 Aktualizácia

19.01.2016 Aktualizácia

14.12.2015 Aktualizácia

22.11.2015 Aktualizácia

12.10.2015 Aktualizácia

29.09.2015 Aktualizácia

09.06.2015 Aktualizácia

23.05.2015 Aktualizácia

23.04.2015 Aktualizácia

28.03.2015 Aktualizácia

19.03.2015 Aktualizácia

17.03.2015 Aktualizácia

01.03.2015 Aktualizácia

12.02.2015 Aktualizácia

01.02.2015 Aktualizácia

04.11.2014 Aktualizácia

záložka